Noen ord om oss

Aaberg Eiendom AS tilbyr utleie av nærings- og boligeiendom i Oslo og Akershus. Vi satser på en rekke typer eiendom, og har således en diversifisert portefølje.

Historikk

Konsernet Aaberg Eiendom eier og forvalter nærmere 40 000 kvadratmeter bolig- og næringseiendom i Oslo og omegn. I tillegg utvikler vi boligeiendommer, hovedsakelig på Bekkelaget og Nordstrand.

Det var Terje Aaberg som grunnla konsernet, hvis historie strekker seg tilbake til 1986, da et butikklokale i Oscars gate ble første anskaffelse. Senere har porteføljen vokst, og i dag drifter vi i underkant av 20 eiendommer gjennom driftsselskapet Aaberg Eiendomsdrift AS.

Virksomheten i konsernet har for det mest vært eiendomsbesittelse og -drift. I de senere år har vi gjennom datterselskaper utvidet virksomheten til også å omfatte utvikling av boligeiendommer for salg.

Aaberg Eiendom har ni ansatte i sin administrasjon, og i tillegg flere vaktmestre – alle med god kjennskap til eiendommene.